De wereld zoals we die gecreëerd hebben, is een gevolg van een proces van ons denken. Deze wereld kunnen we niet veranderen zonder ons denken aan te passen.

Over ons

Het team van ConActive bestaat uit een diversiteit van specialisten en experts die hun voetsporen hebben verdiend in de corporate business. De werelden van (online) Commerce, Marketing, Digitalisatie, Business IT, Private Equity, Investment Banking, Data Science en Business Processen komen hier bij elkaar. De diversiteit is bewust samengebracht om het verschil te kunnen maken in de snel veranderende wereld van ondernemen. De tijd waarin businessmodellen een langdurig bestaan hadden, ligt inmiddels ver achter ons. De bedrijven die een voorsprong nemen op de toekomst zullen optimaal gebruik maken van het ecosysteem aan partners en businessnetwerken om richting te geven en mee te manoeuvreren in een continu veranderende wereld. ConActive verbindt, faciliteert en voert uit samen met de experts binnen het partner ecosysteem.


ConActive

'Unleash the capabilities, grow your business'

Onze ambitie

Onze ambitie is om de toekomstvisie van allerhande organisaties te vertalen naar concrete veranderplannen én die te realiseren, vanuit het perspectief van een duurzame bedrijfsvoering. We doen dit door, na een 360°- view, oplossingen aan te geven voor actuele bedrijfsvraagstukken. Met ons ConActive-platform faciliteren we het eerste virtuele Professional Services bedrijf dat kennis verbindt en krachten verenigt binnen een netwerk van experts. ConActive staat borg voor de effectieve opzet én uitvoering van uw bedrijfsplannen. Met ons netwerk creëren we het optimale team voor het oplossen van het betreffende vraagstuk op de juiste tijd en de juiste plaats. Hogere winstmogelijkheden en betere groeikansen kunnen bijdragen aan meer (duurzame) arbeidsplaatsen die mogelijkheden bieden voor zowel hoog- als laagopgeleiden. Op deze manier dragen we bij aan het rendement van de onderneming en een gezond economisch klimaat.

ConActive-team

Drs. Nico Kuijper

Drs. Nico Kuijper

Prof. Dr. Ton Kuijlen

Prof. Dr. Ton Kuijlen

Dhr. Martijn Borgers

Dhr. Martijn Borgers

Dhr. Mark Kruisselbrink

Dhr. Mark Kruisselbrink

Alys Kinderman

Alys Kinderman

Ellen Kinderman

Ellen Kinderman

Jetse de Vries

Jetse de Vries

Kees van der Veen

Kees van der Veen

Ervaren ondernemers, hoog opgeleide specialisten en experts die ruimschoots hun sporen hebben verdiend in de corporate business. De werelden van onder andere Sales, (on- en offline) Commerce, Marketing, Digitalisatie, Business IT, Finance, Private Equity, Investment Banking, Data Science en Business Processen komen hier bij elkaar.


De diversiteit van het ConActive-team is nodig om het verschil te kunnen maken in de snel veranderende wereld van het ondernemen. De tijd waarin businessmodellen een redelijk stabiel en langdurig bestaan hadden, ligt inmiddels wel achter ons. Organisaties die een (duurzame) voorsprong hebben, willen houden of willen nemen, zullen optimaal gebruik kunnen maken van de gebundelde kracht van het ConActive-team.

Onze aanpak

De toekomst realiseren, dat is de ambitie van ConActive. Elke dag zijn wij bezig met de toekomst. Een toekomst waarbij perspectief en duurzaamheid centraal staan. Hoe doen wij dat? Door samenwerken.


“Multidisciplinaire samenwerking”: het verbinden van bedrijven, voor zowel start-ups als bestaande organisaties, waarbij ConActive zorgt voor implementatie én uitvoering van de initiatieven. Immers, de wereld van bedrijfsvoering is continu onderhevig aan verandering op basis van ontwikkelingen binnen trends, (geo)-politiek, concurrentie, technologie en innovatie.

We doen dit door het verbinden van kapitaal en expertise én door de regie te nemen en uit te voeren. Met deze innovatieve aanpak bouwen we aan nieuwe organisaties en maken we bestaande organisaties sterker. In dit netwerk van gedreven, initiatief nemende ConActer’s staat het verenigen van kennis en slagvaardig handelen centraal, gericht op een duurzame toekomst.


Ben jij een Actieve ConActer?

Stuur een mail naar info@conactive.nl of bel naar 085 - 3035505


Stuur ons een e-mail

Het verschil

We moeten iets met die (digitale) ontwikkelingen, zeggen veel organisaties. Maar daarmee wordt technologie het doel, niet het middel. De kern van succesvol ondernemen is snelheid, kunnen veranderen, experimenteren, falen en leren.

(Uit: Olietankers en Speedboten van Menno Lanting)


In dit boek wordt de vergelijking gemaakt tussen bedrijven die zich als een olietanker voortbewegen en bedrijven die als een speedboot vooruit gaan! Olietankers hebben veel moeite en tijd nodig om van richting te veranderen. Dit noemt Lanting de bedrijven die vastgeroeste manieren van werken hanteren en waar nieuwe initiatieven worden tegengewerkt.

Speedboten noemt hij bedrijven die snel kunnen veranderen en niet bang zijn om een nieuwe koers te bevaren. ConActive wil, samen met u, in de speedboot stappen om zodoende koers te zetten naar een duurzame verandering (innovatie), zodat uw bedrijf klaar is voor volgende generaties.


Meet the Future, Meet ConActive

Onze diensten

Funding

Wij vormen een portaal naar investeerders. Dit stelt ons in staat om de financiële (rand-)voorwaarden in te vullen als de situatie daarom vraagt.

Investeren

ConActive neemt, door het participeren en investeren, verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van organisaties. We voegen waarde toe middels kennis van zaken, netwerken en kapitaal. Samen bepalen we een gezonde strategie en voeren deze uit.

Start- en
Scale-ups

Wij initiëren en faciliteren startende ondernemingen. We werken hiervoor samen met diverse organisaties, universiteiten, innovatie-campussen en ondernemende experts.

Continuïteit

Veel familiebedrijven worstelen met de vraag over opvolging. Kinderen kiezen er lang niet altijd meer voor om het familiebedrijf voort te zetten. ConActive biedt mogelijkheden om samen een, voor ieder aanvaardbare, oplossing te vinden waardoor het voortbestaan van het bedrijf (duurzaam) is gewaarborgd.

Door
ontwikkeling

Op basis van ontwikkelingen in digitalisatie, -klantgedrag, en externe invloeden nemen we de regie in het adopteren van recente en toekomstige bedrijf gerelateerde ontwikkelingen. We helpen om de beste koers te bewandelen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering met duurzaam rendement.

Interim

Indien uw situatie daarom vraagt, kunnen wij ook interim-expertise leveren. Denk aan operationele aansturing op het gebied van Sales, (on- en offline) Commerce, Marketing, Digitalisatie, Business IT, Finance, Private Equity, Investment Banking, Data Science en Business Processen.

 

ConActive = Een keten van kracht


Denk jij dat ConActive iets voor jouw bedrijf is?

Stuur een mail naar info@conactive.nl of bel naar 085 - 3035505


Stuur ons een e-mail

Strategie, Visie & Waarden

Strategie

Doormiddel van kapitaal, kennis, netwerk, daadkracht en ervaring helpen wij nieuwe bedrijven op te starten en bestaande bedrijven met groeipotentie succesvoller te maken. Ons uitgangspunt is duurzaam ondernemen door het toepassen van mogelijke vernieuwingen, bewustzijn creëren aangaande veranderingen binnen de markt en het ontplooien en uit nutten van de bestaande intrinsieke basis.

Visie

Veel startups, scale-ups, en (familie)ondernemingen (met soms een jarenlang verleden) ontberen organisatie, kapitaal, kennis en/of het netwerk om een gezonde groei of doorontwikkeling van de onderneming te borgen. Bedrijven zijn op zoek naar het schaap met de vijf poten. In de echte wereld is expertise en capaciteit verdeeld over meerdere personen. Organisaties anticiperen merendeels niet op de mondiale ontwikkelingen en blijven vacatures uitschrijven waar competentie en kennis allemaal in één persoon gebundeld moet zijn. De diversiteit aan kennis, nodig om slagvaardig om te gaan met continu veranderingen kán simpelweg niet gebundeld worden in één persoon.

ConActive biedt een gezicht met daarachter een compleet netwerk met expertise. Op basis van analyse bepalen we acties en benaderen we onze zorgvuldig uitgekozen experts (ConActers) om invulling te geven aan deze vraagstukken. We bieden een alternatief voor het inhuren van veelal dure individuele expertise. Door het constructief bundelen van expertise uit verschillende invalshoeken en deze te combineren met eventueel nodige financieringsmogelijkheden zetten we groeipotentieel om in resultaat.

Waarden

De fundamenten van ConActive zijn gebouwd op intrinsieke waarden en de keten van kracht. Wij geloven in bekwaamheid en passie. Kennis moet op de juiste plaats en op het juiste tijdstip voorhanden zijn binnen de context van de vraagstukken. Het delen van kennis en kunnen, goede sociale interactie, duidelijke communicatie, inlevingsvermogen en kennis van zaken zijn hierbij randvoorwaardelijk. Rendement is daarbij een logisch gevolg, geen doel op zich.

ConActive Business Model©


S1 ConActive Participaties

Afspraken omtrent participaties, vergoeding, menskracht, doel, middelen en planning.

S2 ConActive Delivery

Inzet Expertise, mensdagen, funding, interim management t.a.v. delivery.

S3 ConActive Co-Creatie i.s.m. organisatie

Implementatie en regie van geprioriteerd en gebudgeteerd plan van aanpak.

S4 ConActive Data Science & Analytics

Knelpunt analyse uit 360º data view. Bepalen acties.

S5 ConActive View©

Creëren van de 360© view op basis van interne organisatie en externe omgeving d.m.v industry context map, stakeholder mapping, DESTEP analyses, Scenarioplanning, business canvas model, (en meer/andere relevante activiteiten).

Initiatieven


De zorgsector kenmerkt zich door inefficiency, hoge zorgkosten en een beweging naar persoonlijke zorg (value based care). In overleg met politiek, zorginstellingen en relevante partners neemt ConActive de regie om initiatieven te ontplooien die patiënten in staat stelt zelf meer regie te nemen in medische zorg trajecten en behandelplannen. Hierdoor neemt de persoonlijke zorgkwaliteit toe worden zorgkosten met name door efficiency in balans worden gebracht.


De Automotive wereld ondergaat een razendsnelle transformatie door de komst van elektrische en autonome voertuigen. Met een footprint in de Automotive wereld werkt ConActive aan de vervoersbehoefte van morgen. Deelauto concepten, Mobility As A Service, Online Sales en de realisatie van nieuwe automotive services die we ontwikkelen met samenwerkende partijen vormen een greep van de initiatieven om de toekomstige vervoersbehoefte in te vullen.

Bewust en gezond leven is inmiddels bij velen onderdeel van de levensstandaard geworden. Bewuste product keuzes op basis van duurzame teelt en productie worden de norm. ConActive maakt deel uit van een collectief dat zorg draagt voor distributie van gezondere dranken. Daarnaast richten wij ons op de mogelijkheden om de CO2 footprint voor importwijnen terug te dringen door samen te werken met ondernemers die lokaal (Nederland) en duurzaam kwaliteitswijnen maken. Omdat het telen met de huidige technologie binnen optimale condities plaats vindt worden baanbrekende resultaten geboekt op het gebied van oogst opbrengsten en kwaliteit. We realiseren hiermee tevens nieuwe werkgelegenheid en anticiperen op de wereldwijde behoefte naar duurzamere bedrijfsvoering.

ConActive is trotse partner van

Stichting Opkikker

Keten van kracht...

Het verenigen van krachten leidt tot het vermenigvuldigen van resultaat. Zowel ConActive als Stichting Opkikker hebben de filosofie en overtuiging dat dit gedachtengoed anno 2020 voor zowel nu als in de toekomst de brandstof is tot succesvol ondernemen en ontwikkelen. Vanuit deze gezamenlijke overtuiging hebben beide partijen elkaar gevonden en gecommitteerd in een samenwerking en partnership. Een unieke samenwerking waar beide partijen trots op zijn!


Stichting Opkikker organiseert speciale Opkikkerdagen voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Vandaag, morgen en volgend jaar. Voor zoveel mogelijk gezinnen, zonder verlies van persoonlijke aandacht. Dat doen zij al 23 jaar en inmiddels voor duizenden gezinnen per jaar. Een prachtig doel waar wij ons enorm verbonden mee voelen. Mensen helpen geeft energie, wie geeft die deelt en wie deelt die vermenigvuldigt. Vanaf heden steunen wij Stichting Opkikker zodat zij het verschil kunnen blijven maken in de levens die het nodig hebben.


Naar de website

Partners

De Gasfabriek
Junction
PBC Group
VIPD

Contact


Uw gegevens worden niet opgeslagen of aan derden verstrekt en dienen enkel om contact met u te maken via e-mail of telefoon.


© ConActive | Cookie Verklaring | Website DesignChap